שלטי אזהרה

הוראות בטיחות בכניסה לאתר

הוראות בטיחות בכניסה לאתר

36

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות גובה מוגבל

זהירות גובה מוגבל

27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות חומר דליק

זהירות חומר דליק

27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות חומר מאכל

זהירות חומר מאכל

27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות מטענים עולים

זהירות מטענים עולים

27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות מלגזות בתנועה

זהירות מלגזות בתנועה

36

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות מלגזות חוצות

זהירות מלגזות חוצות

27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות משאיות חוצות

זהירות משאיות חוצות

27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות סכנת החלקה

זהירות סכנת החלקה

36

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
נגישות