שילוט דלתות אש

דלת אש החזק סגורה חדר חשמל

דלת אש החזק סגורה חדר חשמל

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר טכני

דלת אש החזק סגורה חדר טכני

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר מכונות

דלת אש החזק סגורה חדר מכונות

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 7006 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר עגלות

דלת אש החזק סגורה חדר עגלות

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה מועדון דיירים

דלת אש החזק סגורה מועדון דיירים

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה פיר אשפה

דלת אש החזק סגורה פיר אשפה

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה שוט אשפה

דלת אש החזק סגורה שוט אשפה

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש זהירות סגירה אוטומטית

דלת אש זהירות סגירה אוטומטית

25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
נגישות