חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שילוט דלתות אש

דלת אש החזק סגורה חדר חשמל

שלט דלת אש החזק סגורה חדר חשמל

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר טכני

שלט דלת אש החזק סגורה חדר טכני

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר מכונות

שלט דלת אש החזק סגורה חדר מכונות

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 7006 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר עגלות

שלט דלת אש החזק סגורה חדר עגלות

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה יציאה

שלט דלת אש החזק סגורה יציאה

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה מועדון דיירים

שלט דלת אש החזק סגורה מועדון דיירים

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה מחסן

שלט דלת אש החזק סגורה מחסן

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה מחסנים

שלט דלת אש החזק סגורה מחסנים

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה פיר אשפה

שלט דלת אש החזק סגורה פיר אשפה

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה שוט אשפה

שלט דלת אש החזק סגורה שוט אשפה

17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש זהירות סגירה אוטומטית

שלט דלת אש זהירות סגירה אוטומטית

25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש חייבת להיות סגורה

שלט דלת אש חייבת להיות סגורה

25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש נסגרת בשעת שריפה

שלט דלת אש נסגרת בשעת שריפה

33

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
נגישות