שלטים

זהירות סכנת נפילה

זהירות סכנת נפילה

32

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות משאיות חוצות

זהירות משאיות חוצות

32

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אין חניה פרט לרכב כיבוי והצלה

אין חניה פרט לרכב כיבוי והצלה

187

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 90-60 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מאגר גז דליק אש עשן ולהבה אסורים

מאגר גז דליק אש עשן ולהבה אסורים

9

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר חשמל

דלת אש החזק סגורה חדר חשמל

20

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
הוראות בטיחות בכניסה לאתר

הוראות בטיחות בכניסה לאתר

42

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
שמירת הסדר והניקיון תמנע סכנת החלקה ונפילה

שמירת הסדר והניקיון תמנע סכנת החלקה ונפילה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות מלגזות בתנועה

זהירות מלגזות בתנועה

42

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אין להכניס דברי זכוכית

אין להכניס דברי זכוכית

9

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אין חניה פרט לרכב כיבוי והצלה

אין חניה פרט לרכב כיבוי והצלה

88

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 60-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חניה פרטית רכב זר יגרר

חניה פרטית רכב זר יגרר

53

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-50 ס"מ
הזמן עכשיו ←
הוראות הפעלה למערכת ספרינקלרים

הוראות הפעלה למערכת ספרינקלרים

מדבקות P.V.C

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חומרים וחפצים מסוכנים אחרים

חומרים וחפצים מסוכנים אחרים

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
השתמש בציוד מתאים ושמור על החיים

השתמש בציוד מתאים ושמור על החיים

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
סכנה קרינת לייזר

סכנה קרינת לייזר

42

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
הכנסת דברי מאכל אסורה

הכנסת דברי מאכל אסורה

9

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
נגישות