שלטים

לוח חשמל מפוח שחרור עשן

לוח חשמל מפוח שחרור עשן

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 12-7 ס"מ
הזמן עכשיו ←
כניסה נגישה

כניסה נגישה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מדרגות נעות יורדות

מדרגות נעות יורדות

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
לחצן חירום

לחצן חירום

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 12-14.5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מפסק זרם חשמל למעלית

מפסק זרם חשמל למעלית

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
קומת חניון

קומת חניון

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות חומצות

זהירות חומצות

36 27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
איזור רעש מזיק

איזור רעש מזיק

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ספרינקלרים

ספרינקלרים

מדבקות P.V.C

מידה: 10-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מותרת כניסה עם חיות שירות

מותרת כניסה עם חיות שירות

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
צנרת מיזוג אוויר

צנרת מיזוג אוויר

20 15

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חדר מתח גבוה

חדר מתח גבוה

45 33

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
נהג בבטיחות מחכים לך בבית

נהג בבטיחות מחכים לך בבית

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
סמל מטף

סמל מטף

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 12-12 ס"מ
הזמן עכשיו ←
לוח חשמל ציבורי

לוח חשמל ציבורי

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
החניה אסורה

החניה אסורה

36 27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מפסק זרם חשמל

מפסק זרם חשמל

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש FIRE DOOR

דלת אש FIRE DOOR

54 33

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 7013 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אין כניסה פרט לדיירי הבית

אין כניסה פרט לדיירי הבית

12 8

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אין כניסה

אין כניסה

36 27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מעלית

מעלית

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
כיבוי OFF

כיבוי OFF

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-6 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מעטפה עמדה מס

מעטפה עמדה מס

20 15

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ארון תקשורת

ארון תקשורת

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אסור לצפור

אסור לצפור

12 8

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
החניה מול המדרגות אסורה

החניה מול המדרגות אסורה

48 36

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מודיעין

מודיעין

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ברז בדיקה

ברז בדיקה

מדבקות P.V.C

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ברז בדיקה קומתי

ברז בדיקה קומתי

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חץ ימין

חץ ימין

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
יציאת חרום

יציאת חרום

34 25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות סכנת החלקה

זהירות סכנת החלקה

48 36

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
שירותים

שירותים

מדבקות P.V.C

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מדרגות

מדרגות

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
כבש

כבש

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חומרים רדיואקטיביים

חומרים רדיואקטיביים

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
לוח חשמל מפוח עשן

לוח חשמל מפוח עשן

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אש FIER

אש FIER

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חדר המתנה

חדר המתנה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אין להכניס נשק

אין להכניס נשק

12 8

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
למטה שמאל

למטה שמאל

34 25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
המנע מתאונה

המנע מתאונה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
יציאת חירום

יציאת חירום

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אזהרה ציוד זה מיועד לכיבוי אש בלבד

אזהרה ציוד זה מיועד לכיבוי אש בלבד

45 33

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות עובדים סע לאט

זהירות עובדים סע לאט

48 36

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות חומר מאכל

זהירות חומר מאכל

36 27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
קומה -1

קומה -1

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מפסק זרם חשמל קומתי

מפסק זרם חשמל קומתי

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מחסן

מחסן

45 33

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ארון צנרת גז

ארון צנרת גז

20 15

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ציוד לכיבוי אש

ציוד לכיבוי אש

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
לוח חשמל

לוח חשמל

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ברז שריפה

ברז שריפה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אש

אש

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
שרותים כימיים

שרותים כימיים

34 25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
no smoking

no smoking

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ברז בדיקה וניקוז

ברז בדיקה וניקוז

מדבקות P.V.C

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
פראוקסידים אורגניים

פראוקסידים אורגניים

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש החזק סגורה חדר מכונות

דלת אש החזק סגורה חדר מכונות

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 7006 ס"מ
הזמן עכשיו ←
למקלט

למקלט

34 25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
יציאת חירום

יציאת חירום

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חניה פרטית רכב זר יגרר

חניה פרטית רכב זר יגרר

27 20

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מגוף סגירה

מגוף סגירה

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
משרד

משרד

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אזור מחסה

אזור מחסה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
סכנה מאגר גז דליק

סכנה מאגר גז דליק

36 27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
סכנה קרני לייזר

סכנה קרני לייזר

36 27

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מפסק גז ראשי

מפסק גז ראשי

20 15
מידה: 20-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מעלית נגישה

מעלית נגישה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
רחבת כיבוי אש

רחבת כיבוי אש

95 75

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 60-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
השתמש בציוד מתאים ושמור על החיים

השתמש בציוד מתאים ושמור על החיים

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 40-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ארון חשמל

ארון חשמל

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
החניה מול הכניסה אסורה בהחלט!

החניה מול הכניסה אסורה בהחלט!

95 75

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 60-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מעלית נגישה

מעלית נגישה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
סכנה כאן בונים

סכנה כאן בונים

48 36

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
סכנה מאגר גז דליק אש עשן ולהבה אסורים

סכנה מאגר גז דליק אש עשן ולהבה אסורים

12 8

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חץ שמאל מטה

חץ שמאל מטה

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מעלית

מעלית

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אש FIER

אש FIER

20 15

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אסור לעשן

אסור לעשן

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 50-57 ס"מ
הזמן עכשיו ←
חדר אשפה

חדר אשפה

45 33

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
ארון חשמל

ארון חשמל

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-7 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות מדרגה

זהירות מדרגה

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מפסק זרם חשמל

מפסק זרם חשמל

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
עמדת כיבוי אש

עמדת כיבוי אש

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אין כניסה למלגזות

אין כניסה למלגזות

12 8

מדבקות P.V.C

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
העישון אסור בבנין זה

העישון אסור בבנין זה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-40 ס"מ
הזמן עכשיו ←
שרותים

שרותים

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מפסק חירום

מפסק חירום

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 12-14.5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
דלת אש ננעלת אוטומטית

דלת אש ננעלת אוטומטית

54 33

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
אש FIER

אש FIER

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
מגוף שליטה קומתי

מגוף שליטה קומתי

מדבקות P.V.C

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
לחצן חירום

לחצן חירום

15 10

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 10-5 ס"מ
הזמן עכשיו ←
תריס שחרור עשן לא לחסום

תריס שחרור עשן לא לחסום

20 15

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
יציאת חרום ימין

יציאת חרום ימין

34 25

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-15 ס"מ
הזמן עכשיו ←
זהירות גנרטור מופעל אוטומטית

זהירות גנרטור מופעל אוטומטית

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 30-30 ס"מ
הזמן עכשיו ←
קומת קרקע

קומת קרקע

25 17

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 15-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
יציאה נגישה

יציאה נגישה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
טלפון כבאים

טלפון כבאים

20 15

שילוט פולט אור P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-10 ס"מ
הזמן עכשיו ←
קפיטריה

קפיטריה

P.V.C. 2 מ"מ

מידה: 20-20 ס"מ
הזמן עכשיו ←
נגישות

לרגל השקת האתר החדש

20% הנחה על כל האתר